Χρήση ειδικών συστατικών αντισκωριακής προστασίας, για μοναδικά ποιοτικά αποτελέσματα. Με σύγχρονο φούρνο για ομοιόμορφη εργοστασιακή βαφή του αυτοκινήτου και των εξαρτημάτων του όπως καπό, φτερά, πόρτες, προφυλακτήρες κ.τ.λ.
Επίσης αναλαμβάνουμε τοπικές βαφές και επισκευές γρατσουνιών.

– Σε Περίπτωση Ατυχήματος
Αν δεν ευθύνεστε για το ατύχημα, αναλαμβάνουμε εμείς την επισκευή του αυτοκινήτου σας και το διακανονισμό αποζημίωσης μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση.