• Ανακατασκευή, αναπαλαιωση και συστηματική συντήρηση οχημάτων κυρίως ευρωπαϊκής προέλευσης

  • Παροχή σπάνιων ανταλλακτικών, είτε κατά παραγγελία -μέσω συνεργαζομένων λεσχών, ομοσπονδιών και προμηθευτών του εξωτερικού- είτε μέσα από το στοκ που διαθέτουμε.

  • Διεκπεραίωση έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και πιστοποιητικών κλασσικών οχημάτων από εγκεκριμένες λέσχες και ομοσπονδίες.

  • Εκτιμήσεις μερικής και ολικής ανακατασκευής (μηχανής και αμαξώματος).

  • Στοκ Γαλλικών & Γερμανικών ιστορικών οχημάτων προς αναπαλαίωση/ανακατασκευή και πώληση.