Με πείρα άνω των σαράντα ετών σε αναπαλαιώσεις και συντήρηση κλασσικών οχημάτων η τρίτη γενιά των ιδιοκτητών της εταιρείας μας, αναλαμβάνει την πλήρη ή μερική ανακατασκευή του αυτοκινήτου σας, βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών, όπως αυτές καθορίζονται από τις εγχώριες και διεθνείς λέσχες και ομοσπονδίες κλασσικών οχημάτων. Η ομάδα μας, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του ιδιοκτήτη αποτελείται από ειδικευμένους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και φανοποιούς. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των μελών της ομάδας μας είναι η αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας μας και ο κοινός στόχος που δεν είναι άλλος από την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών σε ότι άφορα την λεπτομερή ανακατασκευή, αναπαλαίωση και συντήρηση κλασσικών οχημάτων. Η διαφοροποίηση του χαρακτήρα της εργασίας μας σε σχέση με τις υπάρχουσες μορφές παροχής παρομοίων υπηρεσιών είναι ότι δεν διακρινόμαστε για την εμποροκεντρική αντίληψη που κυριαρχεί στην χώρο αυτό, όσο για την αγάπη, τον ζήλο και τον σεβασμό που έχουμε στο θέμα ‘αναπαλαίωση και συντήρηση κλασσικών οχημάτων’.